Bērziņš, Valdis (18.06.1935.)

– latviešu vēsturnieks
______________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 181.lpp.

HISTORIA.LV