Beneficijs

- lēņu tiesību jēdziens
_______________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 2.sējums, 2105. sleja.

 

HISTORIA.LV