Berkholcs, Georgs

- vācbaltiešu vēsturnieks
_______________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 2.sējums, 2158.-2159. sleja.

 

 

HISTORIA.LV