Balduīns no Alnas (†1243.)

- pāvesta Legāts Baltijā un Zemgales bīskaps
________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.sējums, 1595. sleja.

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 131.-132.lpp.

Literatūra:

Ābers, B. Kuršu brīvības grāmata. Senatne un Māksla. 1937. 4, 25.-36.lpp.

Krodznieks, J. Līgumi ar kuršiem 1230.gadā. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1921. Nr.1, 12.-16.lpp.

Dokumenti 

HISTORIA.LV