Dokumenti pie šķirkļa Balduīns no Alnas

28.12.1230. Ventas lejteces kuršu līgums ar Romas pāvesta legātu Balduīnu no Alnas. (dokumenta tulkojums latviešu valodā: 1) J.Krodznieka tulkojums; 2) A.Švābes tulkojums) (dokumenta tulkojums krievu valodā)

17.01.1231. Ziemeļaustrumu kuršu līgums ar Romas pāvesta legātu Balduīnu no Alnas. (dokumenta tulkojums latviešu valodā) (dokumenta tulkojums krievu valodā)

 

 

 

 

HISTORIA.LV