Aināra Lerha publikācijas HISTORIA.LV

Lerhis, A. Latviešu karavīri Otrajā pasaules karā: ārpolitisks skatījums. Kurzemes Vārds. 2003., 12. martā, 7.lpp.

Lerhis, A. Latvijas ārpolitiskā dienesta un Ārlietu ministrijas izveidošana (1917-1919). Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 1997. Nr.4, 77.-107.lpp.

Lerhis, A. Latvijas ārpolitiskā dienesta un Ārlietu ministrijas pirmie darbības gadi (1919. gads – 20. gadu pirmā puse). Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 1998. Nr.2, 100.-128.lpp.

Lerhis, A. Latvijas diplomātiskā dienesta ieguldījums mūsu valsts de iure statusa saglabāšanā (1940. - 1988. g.). Diena. 1998., 13. februārī, 13. lpp.

Lerhis, A. Latvijas valsts de iure atzīšana. Lauku Avīze. 1997., 24. janvāris, 9.lpp.

Lerhis, A. Rietumi klusējot gaidīja pārmaiņas: Latvijas starptautiskās de iure atzīšanas vēsturiskā nozīme. Lauku Avīze. 1998., 27. janvārī, 6. lpp.

HISTORIA.LV