Dokumenti pie šķirkļa Tautas padome

17.11.1918. Tautas padomes dibināšanas sēdes protokols.

18.11.1918. Izraksts no Tautas padomes svinīgās sēdes protokola par Latvijas valsts pasludināšanu.

18.11.1918. Tautas padomes LSDSP frakcijas deklarācija, kas nolasīta Latvijas valsts proklamēšana akta laikā.

19.11.1918. Tautas padomes sēdes protokols par Pagaidu valdības sastāvu un uzdevumiem.

09.12.1918. Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes ārlietu nodaļas vadītāja vietnieka Arveda Berga vēstule Zigfrīdam Meierovicam par Nacionālās padomes un Tautas padomes attiecībām.

Ne agrāk kā 10.05.1919. Tautas padomes prezidija paziņojums Vācijas un sabiedroto valdībām sakarā ar 16.aprīļa puču un tā sekām.

 

HISTORIA.LV