Dokumenti pie šķirkļa Kursa

1230.gadā starp 25.martu un 28.decembri. Ziemeļaustrumu kuršu izlīgums ar zobenbrāļiem, Rīgas pilsētu un bīskapu. (dokumeta tulkojums latviešu valodā) (dokumenta tulkojums krievu valodā)

28.12.1230. Ventas lejteces kuršu līgums ar Romas pāvesta legātu Balduīnu no Alnas. (dokumenta tulkojums latviešu valodā: 1) J.Krodznieka tulkojums; 2) A.Švābes tulkojums) (dokumenta tulkojums krievu valodā)

17.01.1231. Ziemeļaustrumu kuršu līgums ar Romas pāvesta legātu Balduīnu no Alnas. (dokumenta tulkojums latviešu valodā) (dokumenta tulkojums krievu valodā)

HISTORIA.LV