Dokumenti pie šķirkļa Baltiešu izdošana

21.11.1945. Zviedrijā internēto Vācijas bruņotajos spēkos dienējušo Baltijas valstu pilsoņu iesniegums Zviedrijas karalim ar lūgumu neizdot viņus PSRS.

22.11.1945. Zviedrijā internēto Vācijas bruņotajos spēkos dienējušo Baltijas valstu pilsoņu pietektā bada streika noteikumi, protestējot pret Zviedrijas valdības lēmumu izdot viņus PSRS.

23.11.1945. Zviedrijas valdības deklarācija atbildot uz Riksdaga labējo partiju deputātu interpelāciju par internēto Vācijas bruņotajiem spēkiem piederīgo militārpersonu izdošanas PSRS. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

23.11.1945. Izvilkums no Zviedrijas ārlietu ministra Estena Undēna runas Riksdagā internēto Vācijas bruņotajiem spēkiem piederīgo militārpersonu izdošanas sakarā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

02.12.1945. Zviedrijas ministru prezidenta Pēra Albīna Hansona runa par internēto Vācijas bruņotajiem spēkiem piederīgo militārpersonu izdošanu PSRS. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

HISTORIA.LV