Zviedrijā internēto Vācijas bruņotajos spēkos dienējušo Baltijas valstu pilsoņu iesniegums Zviedrijas karalim ar lūgumu neizdot viņus PSRS.

[1945.gada 21.novembrī, Rennesletē]

________________________________________________________________

Internētie baltiešu kaŗavīri
Renesletes-Stēbijas nometnē

Stēbī, 21.11.1945.

Viņa Majestātei Zviedrijas karalim

Internētie baltieši Renesletes-Stēbijas internēšanas nometnē apellē pie Jūsu uz kristietības pamatiem dibinātās lielās cilvēku mīlestības un izlūdzas Jūsu aizsardzību.

Mēs lūdzam Jūsu Majestāti mūs nekādā gadījumā neizdot Padomju savienībai, bet, pamatojoties uz Zviedrijas karaļvalsts demokratiskajām tradicijām; dot mums azīla tiesības kā politiskiem bēgļiem. Vēl jo vairāk tādēļ, ka starp mums ir 17 un 18 gadīgi jaunekļi, kuŗus skars tas pats nežēlīgais, cilvēka necienīgais liktenis. Amerikas Savienotās Valstis un Anglija ir atzinušas mūsu kaŗavīrus kā nepiederošus SS un neuzskata baltiešus par Padomijas pilsoņiem. Mūsu izdošana Padomijai līdzinājas moku pilnai nāvei, ko Zviedrijas humānitārā sajūta nevar atļaut. Mēs lūdzam atbalstu mūsu memorandam un mūsu paskaidrojumiem karaliskajam zviedru ārlietu ministram, ko mēs Jūsu Majestātei norakstā pievienojam šim lūgumam.

Jūsu augsti godātā Majestāte Zviedrijas Karalis vēlreiz tiekat dziļi lūgts likt valdīt cilvēku tiesībām, tāpat kā cilvēcības likumiem un Zviedrijas tradicionālai humānitātei. Mēs nododam mūsu dzīvības Jūsu žēlīgajās rokās.

Paraksti

____________________________________________________________________

Avots: Freivalds, O.; Alksnis, E. Latviešu kaŗavīru traģēdija Zviedrijā. Kopenhāgena: Imanta, 1956. 254 lpp.>144.-145.lpp.

Skatīt arī šķirkli - Baltiešu izdošana

Ievietots: 12.08.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV