Ba

Balduīns no Alnas (pāvesta legāts Baltijā un Zemgales bīskaps)
Balodis, Jānis
(Latvijas armijas ģenerālis, Latvijas armijas virspavēlnieks)
Balti

Baltiešu izdošana
(1946.gada janvārī Zviedrija izdeva 146 baltiešu karavīrus PSRS)
Baltijas Antante

Baltijas landesvērs

Baltkrievu vēlētāju apvienība

Bandava (senās Kursas zeme)
Bangerskis, Rūdolfs
(ģenerālis, Latviešu leģiona ģenerālinspektors)

Barklajs de Tolli (vācbaltu izcelsmes Krievijas ģenērālfeldmaršals)
Baronijs Cēzars
(katoļu baznīcas vēstures Annales ecclesiastici autors)

Baumbahs Johans Kristofs (baltvācu izcelsmes mācītājs, rakstnieks)

 

HISTORIA.LV