Baumbahs Johans Kristofs (31.05.1742. 31.19.08.1801.)

- vāciski: Baumbach Johann Christoph

- baltvācu izcelsmes mācītājs, rakstnieks
_____________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 165.lpp.

HISTORIA.LV