Balti
_________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.sējums, 1737.-1738.sleja.

Avoti:

Dunsdorfs, E. Senie stāsti: Latvijas vēstures lasāmgrāmata. Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955., 17.-18.lpp. (Alfreda Lielā pasaules hronikas fragments, kurā aprakstītas Vulfstāna sniegtās ziņas par aistiem tulkojums latviešu valodā)

Mugurēvičs, Ē. Ģeogrāfiskais traktāts “Descriptiones terrarum” un tā informācija par Austrumbaltijas tautām 13.gadsimta vidū. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A. 1995., Nr.7/8 (576/577), 23.-30.lpp.

Simona Grūnava sniegtās ziņas par prūšu senvēsturi ("Prūsijas hronika", 16.gs.) Viedas Vēstis. 1993., Nr.4; Nr.5; Nr.6; Nr.7; Nr.8; Nr. 9.

HISTORIA.LV