Bandava

senās Kursas zeme
_____________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 756.lpp.

HISTORIA.LV