1945

21.02.1945. - ceļā no Štuthofas koncentrācijas nometnes uz Lauenburgas nometni mirst Latvijas Centrālās Padomes priekšsēdētājs Konstantīns Čakste.

19.04.1945. - 15.ieroču SS grenadieru divīzija saņem pavēli Berlīnes aizstāvēšanai sastādīt no divīzijas vienībām kaujas spējīgu kaujas grupu (pulku) trīs bataljonu sastāvā. Par kaujas grupas komandieri iecēļ pulkvedi Janumu.

27.04.1945. - pie Gīterglikas (Güterglück) pulkveža Januma kaujas grupa padodas amerikāņiem.

02.05.1945. - 15.ieroču SS grenadieru divīzijas daļas Šverinas mežā (Schweriner Forst) pēc sazināšanās ar amerikāņiem pulksten 18 noliek ieročus.

08.05.1945. - tieši pulksten 14.00 Latviešu leģiona 19.ieroču SS grenadieru divīzijas komandieris Štrekenbahs visu pulku un atsevišķo bataljonu komandieriem telefoniski nodod pavēli par kapitulāciju.

27.08.1945. - pēc Dr. P.Kalniņa nāves Latvijas Centrālās Padomes vadību formāli pārņem bijušais 4. Saeimas priekšsēdētāja vietnieks bīskaps Jāzeps Rancāns.

03.10.1945. - Lustenavā (Austrijā) savu pirmo sēdi notur Vācijā esošā Latvijas Centrālās Padomes daļa. 

14.10.1945. - no Zviedrijas pa jūras ceļu Kurzemē ierodas Latvijas Centrālās Padomes aktīvistu grupa Artura Arnīša vadībā.

22.10.1945. -  no Zviedrijas pa jūras ceļu Kurzemē ierodas Latvijas Centrālās Padomes aktīvistu grupa E.Andersona vadībā.

31.10.1945. - PSRS Valsts Drošības komisariāta aģenti uzsāk plašus Latvijas Centrālās Padomes aktīvistu arestus Ventspilī.

HISTORIA.LV