Pēteris no Dusburgas (13./14.gs.)

literatūrā arī: Dusburgas pēteris

- latīņu valodā: Petri de Dusburg

- citās valodās: Peter von Dusburg (vācu), Petras Dusburgietis (lietuviešu)

Prūsijas zemes hronikas autors
________________________________________________________________________________

 

Vācu ordeņa priesteris Pēteris no Dusburgas 1326.gadā sarakstīja Prūsijas zemes hroniku (Chronicon terrae Prussiae). Viņa vārds minēts Vācu ordeņa lielmestram Verneram fon Orzelnam (Wernerus de Orsele) adresētajā hronikas noraksta priekšvārdā. Visi citi spriedumi par viņu ir hipotētiski. Saskaņā ar J.Foigta viedokli [Voigt, 1828] par hronista dzimteni bija pieņemts uzskatīt pilsētu pie Reinas Duisburg, taču poļu zinātniece M. Polļakovna izteica [Pollakówna, 1968] viedokli, ka hronista dzimtene bijusi Holandes pilsēta Doesburg, kas atradās ordeņa Utrehtas īpašumos jau no 13. gadsimta pirmās puses. Tāpat izteikti minējumi par viņa uzturēšanos Ragnītē [Perlbach], Kēnigsbergā un Marienburgā [Voigt, 1828; Perlbach, 1872], taču tam nav reālu vēstures faktu. Hipotētiski viņš varētu būt 1327. gada 26. decembrī Kēnigsbergas komtura un Sembijas arhibīskapa sastādītajā dokumentā kā liecinieks minētais garīdznieks Petrus.

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 3.sējums, 6099.sleja.

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 340.-341.lpp.

Literatūra:

Voigt, J. Geschichte Preussens von den altesten Zeiten bis zum Untergang der Herrschaft des deutschen Ordens. Band III. Königsberg, 1828. Beilage II. >S. 604.

Матузова, В. И. “Хроника Земли Прусской” Петра из Дусбурга как памятник истории и культуры Тевтонского ордена в Пруссии XIV века. В кн.: Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. Издание подготовила Б.И.Матузова. Москва: Ладомир, 1997. 384 с. > ст. 218-219.

Perlbach, M. Eine Spur Peters von Dusburg. Altpreussische Monatsschrift. 1872. Bd. 9, S. 491.

Pollakówna, M. Kronika Piotra z Dusburga. Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1968. >S. 205.

 

Rīga © 2001. Gints Skutāns, mag.hist.

Ievietots: 16.05.2001., materiāls sagatavots ar Latviešu fonda atbalstu

HISTORIA.LV