Ma

Magnuss (Livonijas karalis)
Mājas pārmācības tiesības
(muižnieku tiesības sodīt savus dzimtcilvēkus)
Māju iepirkšana
(zemes iegūšana zemnieku īpašumā)
Mangulis, Gustavs
(Latvijas armijas pulkvedis; 7.Bauskas latviešu strēlnieku pulka komandieris)
Marīns, Ābrahāms
(
Kurzemes un Zemgales hercogistes sūtnis Londonā, Tobago gubernators)
Masļenku incidents
(1940.gada 15.jūnijs)
Mazā ģilde

 

 

 

HISTORIA.LV