Māju iepirkšana

- zemes iegūšana zemnieku īpašumā
__________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 6.sējums, 368.lpp.

 

 

HISTORIA.LV