Mas´enku incidents (15.06.1940.)

- PSRS robe■sargu uzbrukums Latvijas robe■sardzes sardzes mţtnei
___________________________________________________________________

Dokumenti

 

 

 

 

HISTORIA.LV