Dokumenti pie šķirkļa Latvijas atzīšana de iure

09.06.1919. Latvijas delegācijas deklarācija Parīzes Miera konferences Baltijas komisijai.

10.06.1919. Parīzes Miera konferences Latvijas delegācijas Miera konferencei adresētais memorands.

20.10.1919. Latvijas delegācijas vadītāja vietas izpildītāja Parīzes Miera konferencē Jāņa Seska vēstule ārlietu ministram Zigfrīdam Meierovicam.

26.01.1921. Francijas premjerministra Briāna paziņojums Latvijas delegācijas pie sabiedroto valstu Augstākās padomes priekšsēdētājam Zigfrīdam Meierovicam par Latvijas atzīšanu de iure. (dokumenta teksts franču valodā) (tulkojums latviešu valodā)

21.02.1921. Latvijas Ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meierovica runa Satversmes sapulces sakarā ar Latvijas atzīšanu de iure. 

HISTORIA.LV