Francijas premjerministra Briāna paziņojums Latvijas delegācijas pie sabiedroto valstu Augstākās padomes priekšsēdētājam Zigfrīdam Meierovicam par Latvijas atzīšanu de iure.

[1921. gada 26. janvārī, Parīzē]
_____________________________________________________________

Sabiedroto valstu konference

Prezidents

Parīze, 1921. gada 26. janvāris

Latvijas delegācijas Priekšsēdētāja kungam, Parīze

Priekšsēdētāja kungs,

Sabiedroto valstu Augstākā padome, ņemot vērā jūsu valdības vairākkārt iesniegtos lūgumus, savā šodienas sēdē nolēma atzīt Latviju par valsti “de iure”.

Sabiedroto lielvalstis uzskata par nepieciešamu ar šo apliecināt simpātijas, ko tās izjūt pret latviešu tautu, un izrādīt cieņu centieniem, ko tā īstenojusi, lai kārtībā un mierā noorganizētu savu nacionālo dzīvi.

Lūdzu pieņemiet, Priekšsēdētāja kungs, manus augstas cieņas apliecinājumus.

A. Briāns

____________________________________________________________________

Avots: Ducmanis, M. Latvija kļuva pilntiesīga valsts. Latvijas Vēstnesis. 2001., 26.janvārī.

Dokumenta teksts franču valodā

Ievietots: 02.10.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV