Dokumenti pie šķirkļa Baltijas Antante

01.11.1923. Līgums par aizsardzības savienību starp Latvijas un Igaunijas Republikām. (līguma teksts latviešu valodā)

17.02.1934. Līgums starp Latviju un Igauniju savienības organizēšanai. (līguma teksts latviešu valodā)

12.09.1934. Saprašanās un sadarbības līgums starp Latviju, Lietuvu un Igauniju. (līguma teksts latviešu valodā)

12.09.1934. Konfidenciālā deklarācija pie Saprašanās un sadarbības līguma starp Latviju, Lietuvu un Igauniju. (protokola tulkojums latviešu valodā)

 

HISTORIA.LV