Konfidenciālā deklarācija pie Saprašanās un sadarbības līguma starp Latviju, Lietuvu un Igauniju.

[1934. gada 12. septembrī, Ženēvā]
_________________________________________________________

1. “Līguma par saprašanos un sadarbību” parakstīšanas dienā Latvijas un Igaunijas pilnvarotie pārstāvji deklarē, ka viņu valstis neatrodas saistībās ar specifiskajām problēmām, kas izsauktu iepriekš minētā līguma 3. punktā paredzēto noteikumu piemērošanu. Lietuvas pārstāvis paziņo, ka Lietuvas valdība vēlas, lai 3. panta noteikumu piemērošana būtu saistīta vienīgi ar Viļņas problēmu.

2. Apakšā parakstījušies savu valdību vārdā paziņojam, ka attiecīgajām valstīm nav saistību ar citu valsti, kas varētu vēlāk iebilst pret šīs dienas līgumu.

3. Latvijas un Igaunijas pārstāvji paziņo, ka, kamēr būs spēkā šīs dienas līgums, viņu valdības piekritīs apturēt saistības, kas izriet no 1934. gada 17. februāra savienības organizēšanas līguma 6. panta saistībām.
__________________________________________________________

Avots: Taurēns, J. Latvija un Baltijas Antantes izveidošanās 1934. gadā. Latvijas Vēsture. 1996. Nr. 5 (24), 82.-89.lpp.>87.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 2574.f., 3.apr., 3279.l., 90.lp. Tulkojums no teksta franču valodā.

Skatīt arī: Saprašanās un sadarbības līgums starp Latviju, Lietuvu un Igauniju.

Ievietots: 27.11.2003.

HISTORIA.LV