ZINĀTNISKO MONOGRĀFIJU RĀDĪTĀJS

Balodis, V.D. Jumeras leja un viņas ievērojamas vietas ar 1 karti un 32 skatiem. Valmierā: Apgādājis un drukājis P.Skrastiņš, 33 lpp.

Kalniņš, B. Latvijas Sociāldemokrātijas piecdesmit gadi. Stokholma: Memento, 1993. 247 lpp.

Klišāns, V. Livonija XIII ­ XVI gs. Rīga: Mācību apgāds, 1996. 82 lpp.

Mangulis, V. Latvia in the Wars of the 20th Century. Princeton Junction: Cognition Books, 1983, xxi, 207p.

Silgailis, A. Latviešu leģions: Dibināšana, formēšana un kauju gaitas Otrā pasaules kaŗā. Ar 296 attēliem un 30 schēmām. Kopenhāgena: Imanta, 1962. 400 lpp.

 

 

HISTORIA.LV