ZINĀTNISKO KONFERENČU MATERIĀLI

2002.gada janvāris. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XII Zinātniskie lasījumi.

Vēstures sesijas materiāli.

30.-31.01.2003. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XIII Zinātniskie lasījumi.

Vēstures sesijas programma.

2003.gada janvāris/februāris. Latvijas Universitātes 61.konference.

Vēstures sekciju programmas.

15.-16.05.2003. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Sociālo zinātņu un vadības katedra sadarbībā ar Melardalenas augstskolas (Zviedrija) Sociālo zinātņu departamentu rīko 6. starptautisko zinātnisko konferenci Sabiedrība un kultūra: daudzveidīgais, reģionālais mūsdienu Eiropā.

29.-30.01.2004. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XIV Zinātniskie lasījumi.

Vēstures sesijas programma.

HISTORIA.LV