Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XIV Zinātniskie lasījumi 2004. gada 29.-30. janvārī. Vēstures sesijas programma.
_______________________________________________________________

29. janvārī

Reģistrācija no plkst. 11.00
Daugavpils Universitāte, Vienības ielā 13

Konferences atklāšana plkst. 12.00

VĒSTURES SESIJA

29. janvārī plkst. 12.30 311. aud.

SESIJAS ATKLĀŠANA

 

Sēdes vadītāji -Irēna Saleniece Geoffrey Swain

12.30

Sigita Šnē (Rīga) Latvijas Republikas ģerbonis

12.50

Irīna Buša (Rīga) «Житие св. Ансгария» Римберта как источник по истории Латвии в IX веке

13.10

Aleksandrs Ivanovs (Daugavpils) Vēstures avotu kompleksa atveides problēmas: kolekcija “Moscowitica - Ruthenica”

13.30

Неле Асадаускиене (Вильнюс) Личные документы как источник изучения личности человека XVII века

13.50 - 14.00 pārtraukums

14.00

Валерий Никулин (Калининград) Хозяйство Шереметьевых в 60-70-х годах XIX столетия

14.20

Валентина Шимкувиене (Шауляй) Поиски идентичности личности (деятельность А. и С. Зубовых)

14.40

Kristīne Ante (Rīga) Krievijas Valsts vēstures arhīva materiālu liecības par Kurzemes guberņas Romas katoļu priesteru nelegālo darbību.

15.00

Александр Гаврилин (Рига) Отношение духовенства Люцинского (Лудзенского) благочиния к иноверным во второй половине XIX - начале XX вв.

15.20 - 15.50 kafijas pauze

Sēdes vadītāji - Valērijs Nikuļins Vitālijs Šalda

15.50

Наталья Никулина (Калининград) Удельные земли в программах политических партий России

16.10

Josifs Šteimans (Daugavpils) A. Kolnera sarakste ar F. Dostojevski un V. Rozanovu.

16.30

Дануте Милевичиене, Вида Пукиене(Вильнюс) Воспоминания как исторический источник

16.50

Алина Литвиненко (Rīga) История «Русского балета»С. Дягилева в мемуарах участников и современников

17.10 - 17.20 pārtraukums

17.20

Tatjana Bartele (Rīga) Latviešu aktieri bēgļu gaitās Krievijā (1915.-1920.)

17.40

Andris Kupšāns (Daugavpils) Vēstures avoti Daugavpils Universitātes vēstures bakalaura programmas bakalaura darbos (2000.-2003.)

18.00

Алексей Варфоломеев (Петрозаводск) XML стандарты представления информации в исторических исследованиях и электронных публикациях документов

30. janvārī plkst. 9.00 113.aud.

Sēdes vadītāji - Nele Asadauskiene Henrihs Soms

9.00

Vitolds Muižnieks (Rīga) Pirmie arheoloģiskie pētījumi Latvijas teritorijā un to ietekme mākslā un literatūrā

9.20

Mārtiņš Mintaurs (Rīga) Latvijas arhitektūras pieminekļu saglabāšanas pasākumi (19.gs.2.p.-1940g.) kā vēstures avots

9.40

Zelmenis Gints (Rīga) Valsts pārvaldes institūciju ietekme uz kultūras dzīvi Latvijā 1918.-1940.g.

10.00

Бенедиктас Шеткус (Вильнюс) Латышские школы в Литве (1918-1940 гг.)

10.20 - 10.30 pārtraukums

10.30

Vladislavs Malahovskis (Rēzekne) Latgales agrārais jautājums 20gs. 20-jos gados: ietekmējošie faktori

10.50

Junauskas Pranas (Šauļi) A Lithuanian Breakthrough: Context of Language in the Kaunas City Council in 1918-1928

11.10

Jānis Keruss (Rīga) PSRS un Vācijas potenciālo draudu uztvere Latvijas presē 1934. gadā: kopīgais un atšķirīgais

11.30

Vitālijs Šalda (Daugavpils) Latvieši partijas skolās Maskavā 20. gadsimtā 20. gados un 30. gadu sakumā

11.50 - 12.20 kafijas pauze

 

Sēdes vadītāji -Aleksandrs Ivanovs Olaf Mertelsmann

12.20

Inese Runce (Rīga) K. Ulmaņa režīms un Mozus ticīgo draudzes Latvijā: 1934 - 1940g

12.40

Valters Ščerbinskis (Rīga) LU studentu konkordijas un to ideoloģija 1926.-1940.g.

13.00

Татьяна Кузнецова(Даугавпилс) Идеологическое измерение “Es viņu pazīstu”: структура информационного пространства книги

13.20

Ilga Apine (Rīga) Trimdas ideoloģija. Vīzijas par Latvijas nākotni

13.40 - 13.50 pārtraukums

13.50

Kaspars Zellis (Rīga) “Zemes tīrīšanas” propaganda nacistu kontrolētajā latviešu presē 1941. gada jūnijā - septembrī

14.10

Geoffrey Swain (Bristol) German Occupation Policy and the National Question in Latgale, 1941-1944

14.30

Dmitrijs Oļehnovičs (Daugavpils) 1941.-1944.g. Latvijas prese - nacistiskās propagandas izpētes avots

14.50

Edvīns Evarts (Rīga) Kolaborācijas daži aspekti Latvijā Otrā pasaules kara laikā

15.10

Ēriks Jēkabsons (Rīga) Poļu izglītības iestādes Latvijā vācu okupācijas laikā 1942.-1944. gadā

15.30

Ирена Салениеце (Даугавпилс) Школьный быт Даугавпилса в 1941 - 1944 гг.

15.50

Дмитрий Титаренко (Донецк) Культурная жизнь в Мариуполе в период нацистской оккупации (1941-1945 гг.)

16.10- 16.20 pārtraukums

 

Sēdes vadītāji -Tatjana Kuzņecova Benediktas Šetkus

16.20

Zanda Mankusa (Rīga) Latvijas un Vācijas luterāņu kontakti 20.gs. 70.-80. gados. Vācijas avotu liecības

16.40

Imants Mednis (Rīga) Tautas partijas izveidošanās un darbība (1998-2003)

17.00

Olaf Mertelsmann (Tartu) Oral Sources in Contemporary Estonian History

17.20

Henrihs Soms (Daugavpils) Reģionāla pētījuma saturs un īpatnības: Lejassaksijas (Vācija) zinātnieku jaunākās atziņas

Apaļais galds

Ievietots: 06.02.2003.

HISTORIA.LV