Kaspara Kļaviņa publikācijas HISTORIA.LV

Kļaviņš, K. Baltijas vāciešu un latviešu kopīgā pagātne. Diena. 2003. 19.martā, 15.lpp.

Klavins (Kļaviņš), K. Die Idee des Mittelalters als Beispiel des wechselnden Wertesystems in Lettland während des 20. Jahrhunderts. Baltica: Die Vierteljahresschrift für Baltische Kultur. 2001, Heft 1, Frühjahr. S. 17-26.

Klavins (Kļaviņš), K. Die Interpretationen des Mittelalters un Lettland während des nationalen Erwachens der Letten. Baltica: Die Vierteljahresschrift für Baltische Kultur. 2000, Heft 3, Herbst. S. 10-21.

Kļaviņš, K. The Baltic Enlightenment and Perceptions of Medieval Latvian History. Journal of Baltic Studies. Vol. XXIX, No 3, Fall 1998, pp. 213-224.

 

HISTORIA.LV