1919

02.01.1919. -  Tautas padomes priekšsēdētājs Jānis Čakste un viņa biedrs Gustavs Zemgals ar angļu kara kuģi Princess Margaret dodas uz Kopenhāgenu.

10.01.1919. - Japāna ar oficiālu rakstu atzīst Latviju de facto.

20.01.1919. - Haiti ar oficiālu rakstu atzīst Latviju de facto.

06.05.1919. - Parīzes Miera konferences ietvaros 1919.gada 6.maijā izveido speciālu Baltijas komisiju Esmē Hovarda (Howard) vadībā.

21.05.1919. - Jānis Čakste Latvijas delegācijas Parīzes miera konferencē vadību nodod Zigfrīdam Meierovicam.

26.05.1919. - Igaunijas armija no lieliniekiem atbrīvo Valmieru.

31.05.1919. - Latgales partizānu nodaļa atbrīvoja Cēsis.

06.06.1919. - no Valmieras un Cēsu brīvprātīgajiem skolniekiem saformētā rota tiek ieskaitīta 2.Cēsu kājnieku pulka sastāvā kā 8.rota.

10.06.1919. - sanāk Parīzes Miera konferences Baltijas komisijas sēde, kurā tiek izskatīta Latvijas iespējamā atzīšana de iure, kas tiek noraidīta.

06.07.1919. - Rīgā ienāk Ziemeļlatvijas brigādes daļas.

08.07.1919. - Ar tvaikoni Saratov Rīgā atgriežas Pagaidu valdība.

19.08.1919.Tautas padome vienbalsīgi pieņem Satversmes sapulces vēlēšanu likumu.

11.09.1919. - Latvijas valdība saņem Krievijas piedāvājumu sākt miera sarunas.

14.-15.09.1919. - Tallinā notiek Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdības vadītāju un ārlietu ministru konference, lai izstrādātu vienotu nostāju miera sarunām ar Krieviju.

8.10.1919. - Bermonta karaspēks uzsāk uzbrukumu Latvijas armijas daļām Rīgas virzienā.

11.-19.10.1919. - notiek Igaunijas, Latvijas un Lietuvas delegāciju, piedaloties Polijas un Somijas novērotājiem, pārrunas par miera jautājumu ar Krieviju.

05.12.1919. - Igaunija Tartu uzsāk separātas miera sarunas ar Krieviju.

08.12.1919. - Latvijas novērotāju delegācija Igaunijas-Krievijas miera sarunās saņem Krievijas piedāvāto pamiera projektu.

HISTORIA.LV