1251

24.02.1251. - noslēgts vienošanās līgums starp Vācu ordeni un Prūsijas un Livonijas arhibīskapu Albertu II Zauerbēru.

03.03.1251. Pāvesta kūrijas kardinālbīskapu kolēģija nolemj likvidēt Zemgales bīskapiju, tās diacēzes teritorijas pievienojot Rīgas bīskapijai. Pēdējo Zemgales bīskapu Licelburgas Heinrihu ieceļ par Kurzemes bīskapu.

 

 

 

HISTORIA.LV