Ze

Zemgales bīskapija
Zemgals, Gustavs
(Latvijas Valsts prezidents)
Zemgaļi

Zemitāns Jorģis (Ziemeļlatvijas brigādes virspavēlnieks)
Zemju apraksts
(anonīms 13.gadsimta otrās puses ģeogrāfisks traktāts)
Zellis (Viduslaikos cunftes meisara algots strādnieks, māceklis)
Zeļļu nemieri

 

 

HISTORIA.LV