Zeļļu nemieri
________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3.sējums, 733.lpp.

 

 

 

HISTORIA.LV