Ve

Vecākā Livonijas atskaņu hronika (skatīt - Atskaņu hronika)
Vendi

Venno
(Zobenbrāļu ordeņa mestrs)
Ventiņi

Vesiks (lībiešu vecākais Turaidas novadā)

 

 

HISTORIA.LV