Vendi
_________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 101 sējums, 347.lpp.

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3.sējums, 657.lpp. (šķirklis Ventiņi)

 

HISTORIA.LV