Va

Vācbaltiešu izceļošana
Vācu ordenis

Valdemars II Uzvarētājs
(Dānijas karalis)
Valdmanis, Alfrēds ((finansu ministrs, pašpārvaldes tieslietu ģenerāldirektors vācu okupācijas laikā)
Vartbergas Hermaņa Livonijas hronika

 

 

 

HISTORIA.LV