Rīgas patrimoniālais apgabals

- Rīgas pilsētas lauku novads
__________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 18.sējums, 35967.-35970.sleja.

Latvijas padomju enciklopēdija. 8.sējums, 398.-399. lpp.

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3.sējums, 204.lpp.

Latvju enciklopēdija. 3. sējums, 2170.-2171.lpp.

 

HISTORIA.LV