Ri

Rīdigers, Vilhelms, fon (vācbaltiešu politiķis)
Rīgas arhibīskapija
(viena no Livonijas baznīcvalstīm)
Rīgas Avīze

Rīgas patrimoniālais apgabals
(Rīgas pilsētas lauku novads)
Rīgas pils

Rīgas pilsētas arhīvs

Rīgas statūti
(Rīgas pilsētas tiesības XIII - XVII gadsimtam)
Rimberts (Hamburgas-Brēmenes arhibīskaps, Vita sancti Anscarii autors)

 

 

HISTORIA.LV