Pi

15.ieroču SS grenadieru divīzija (latviešu Nr.1)
Piebalga
(kultūrvēsturisks novads)
Pilskungs

Pilsoņu kongress

Piltenes apgabals
(agrākās Kurzemes bīskapijas teritorija)
Piltenes statūti
(Piltenes apgabala likumu un tiesību krājums)
1.Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljons (pulks)

 

HISTORIA.LV