Rīgas prefekta R.Stiglica rīkojums par iesaukšanu Latviešu leģionā.

[1944.gada 4.februārī]
_______________________________________________________________

Rīkojums

Pamatojoties uz Latviešu SS-leģiona ģlenerālinspektora 1943.gada 1.decembra rīkojuma 2. un 3. §§ un š.g. 1.februāra rīkojumu par 1915. un 1926.gadā dzimušo latviešu pilsoņu iesaukšanu SS-leģionā, noteicu:

1.§

Rīgā dzīvojošiem augšminētos gados dzimušiem vīriešiem jāierodas uz pārbaudi iesaukšanas komisijā Rīgā, Kārļa Širena (Lāčplēša) ielā Nr.43/45 AS lielā zālē un Rich. Vāgnera (Dzirnavu) ielā Nr.105, sākot ar š.g. 7.februāri.

2.§

Pārbaudi iesaukšanai Latviešu SS-leģionā sāks ar lielākos un kara saimniecībai svarīgākos uzņēmumos strādājošiem. Šiem Rīgas uzņēmumiem, iestādēm un dienesta vietām - kuros nodarbināti vairāk par 5 augšminētos gados dzimušiem vīriešiem - nekavējoties jāiesniedz Rīgas darba pārvaldei saraksti par iesaucamos gados Rīgā strādājošiem vīriešiem. Attiecīgas sarakstu veidlapas saņemamas Rīgas darba pārvaldes 521.istabā. Pārbaudes dienu un stundu paziņos katram uzņēmumam tieši.

Uzdodu uzņēmumu vadītājiem rūpēties; lai visi augšminētos gados dzimušie uzņēmumā strādājošie vīrieši līdz ar pārstāvi noteikti ierastos uz pārbaudi norādītā laikā un vietā.

Tiem, kurus komisija neiesauks leģionā, obligāti jāierodas atpakaļ savā iepriekšējā darba vietā.

3.§

Par pārējo augšminētos gados dzimušo vīriešu pārbaudēs termiņiem sekos rīkojums laikrakstos.

4.§

Iesaucamiem jāņem līdzi: pase, karaklausības apliecība, uzturs 2 dienām, apakšveļa pārmainīšanai (krekls; apakšbikses, zeķes), pēc iespējas stulmu zābaki, sega, katliņš vai māla bļodiņa, karote, zobu suka, ķemme un tml., kā arī iesaiņojums civiltērpa atpakaļsūtīšanai.

Par savu zābaku un apakšveļas lietošanu izmaksās atlīdzību.

5.§

Visām iestādēm, uzņēmumiem un privātpersonām līdz iesaukšanas dienai jāizsniedz iesaucamiem aprēķini.

6.§

Par neierašanos pārbaudes komisijā un izvairīšanos no iesaukšanas Latviešu leģionā vainīgos nodos Sevišķai kara tiesai un tiem draud sods pēc kara un karastāvokļa likumiem.

Rīga, 1944g 4.februārī.

Rīgas prefekts R.STIGLICS

___________________________________________________________________

Avots: Vēstures avoti. Latvijas Vēsture. 1998., Nr.3(31), 47.-48.lpp.

Oficiālā publikācija: Rīkojumu Vēstnesis. 1944.,Nr.27, 4.februārī.

Ievietots: 10.07.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV