Latviešu leģiona ģenerālinspektora ģenerāļa Rūdolfa Bangerska rīkojums par 1915. un 1916. gadā dzimušo vīriešu iesaukšanu Latviešu leģionā.

[1944.gada 1.ferbruārī]
_______________________________________________________________

Rīkojums par 1915. un 1916.gadā dzimušo vīriešu iesaukšanu Latviešu leģionā

Pamatojoties uz 1943.gada 25.novembra rīkojumu par Latvijas pilsoņu iesaukšanu aktīvā karadienestā, uzdodu pilsētu prefektiem un apriņķu policijas priekšniekiem iesaukt aktīvā karadienestā Latviešu leģionā visus 1915. un 1916.gadā dzimušos vīriešus, kas līdz 1940.gada 17.jūnijam bija Latvijas pavalstnieki.

Par pirmo iesaukšanas dienu noteicu: Rīgas pilsētai š.g. 7.februāri, bet Liepājas un Daugavpils pilsētām un Latvijas administratīviem apriņķiem - š.g. 9.februāri.

Rīga, 1944.gada 1.februārī.

Latviešu leģiona ģenerālinspektors
ģenerālis R.BANGERSKIS

_________________________________________________________________

Avots: Vēstures avoti. Latvijas Vēsture. 1998., Nr.3(31), 45.lpp.

Oficiālā publikācija: Rīkojumu Vēstnesis. 1944.,Nr.27, 2.februārī.

Ievietots: 19.11.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV