Lipaiķu draudzes mācītāja Kārļa Heinsiusa vēstules Dobeles mācītājam Dāvidam Flūtgrātam par kuršu ķoniņiem

02.11.1761. Izvilkums no Lipaiķu draudzes mācītāja Kārļa Heinsiusa 1.vēstules par kuršu ķoniņiem. (tulkojums latviešu valodā)

06.11.1761. Izvilkums no Lipaiķu draudzes mācītāja Kārļa Heinsiusa 2.vēstules par kuršu ķoniņiem. (tulkojums latviešu valodā) 

14.12.1761. Izvilkums no Lipaiķu draudzes mācītāja Kārļa Heinsiusa 3.vēstules par kuršu ķoniņiem. (tulkojums latviešu valodā)

 

HISTORIA.LV