Du

Ducmanis, Kārlis (jurists, Latvijas diplomāts)
Durbes kauja
(1260.gada 13.jūlijs)
Dunsdorfs, Edgars
(latviešu vēsturnieks)
Duvzare
(kuršu novads 13.gs.)

 

 

HISTORIA.LV