Ducmanis, Kārlis

- jurists, Latvijas diplomāts
_______________________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija. 1.sējums, 528.-529.lpp.

 

 

HISTORIA.LV