Duvzare

- kuršu novads 13.gs Kurzemes dienvidu daļā
_____________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 341.lpp.

 

 

 

HISTORIA.LV