Domkapituls

- augstāko baznīckungu kolēģija pie bīskapa vai arhibīskapa
______________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 3.sējums, 5754.-5757.sleja.

Latvju enciklopēdija. 1.sējums, 505.lpp.

Tildes Datorenciklopēdija Latvijas vēsture.

Dokumenti 

 

HISTORIA.LV