Veltas Pāvulānes publikācijas HISTORIA.LV

Pāvulāne, V. Viduslaiku tirdzniecības principi pēc XII-XV gs. starptautiskajiem līgumiem. Avotu teksti: Mācību līdzeklis. Rīga: P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1978. 36 lpp.

Pāvulāne, V., Pāvulāns, V. Bīskaps Alberts un Baltija. Kultūras Fonda Avīze. Nr.9, 1991.gada maijs, 10.-11.lpp.

 

 

 

 

HISTORIA.LV