1583

18.03.1583. - mirst pēdējais Kurzemes bīskaps Magnuss, Kurzemes bīskapija pārstāj pastāvēt.

 

 

 

 

 

HISTORIA.LV