1560

- maijā Magnuss atpērk Kurzemes bīskapa tiesības.

02.08.1560. - krievu karaspēks 12 -15 km attālumā no Ērģemes, Lugažu tuvumā sakauj Livonijas apvienotos spēkus.

 

 

 

HISTORIA.LV