1218

- beigās dibina Sēlijas bīskapiju ar bīskapa sēdekli Sēlpilī par bīskapu iesvēta Bernhardu no Lipes

 

 

 

 

HISTORIA.LV