St

Stārastija
Stārasts

Straumīte, Indriķis
(Līcis, Jānis - pareizticīgo svētnieks, sabiedrisks darbinieks)
Studentu rota - skatīt
Atsevišķā studentu rota

 

 

 

HISTORIA.LV