Nagata, Krievijas un Livonijas avotos minēta naudas vienība, ko daži saista ar ig. vārdu nahhad (ādas), bet citi ar arabu nakd (sudraba sīknauda). Indriķa chronika stāsta, ka 1210 krievi prasījuši no Otepää ig-iem 400 n. mārkas (marcas nogatorum) meslu. Tā kā 1150 g. Smoļenskā lapsas ādas cenas bija 5 n-as, iznāk, ka ig. savus meslus varēja līdzināt ar 80 lapsām. Rīgas pārstrādātie statūti 13.gs. beigās nosaka, ka aizbēguša dreļļa (verga) ķērājam jāmaksā atlīdzība 1 n. par katru jūdzi. Salīdzinot šo avotu ar Rīgas-Häpsalas pils. tbu 1294 redakciju, varam secināt, ka toreiz 1 n.=4 šķiliņiem, vai 1 ērai, vai 1/8 Rīgas mārkas, vai 1/20 Kijevas grivnas, vai 2,5 dirhemiem (sk.monētas).

Latvju enciklopēdija. 2.sējums, 1753.lpp.

Ievietots: 29.11.2002.

HISTORIA.LV